kunder

Låsgruppen AS

logo_topp[1]
«Låsgruppen har benyttet Accept ifm rengjøring av våre lokaler både i Nedre Storgate 37 og etter at vi flyttet til Bj. Bjørnsons gate 118 i mars i år. Arbeidet fra Accepts personell blir godt utført iht avtalen om hvilke dager dette skal utføres på . Ved ferie eller fravær fra den ansatte som pleier å utføre oppdraget så er det i forkant av dette alltid med en vikar som blir vist hva som skal utføres av arbeid.»

Hans Eilef Berger, Avdelingsleder i Låsgruppen AS