Ukategorisert

BioNordika

bionordika
http://bionordika.no/
Administrerende direktør Haakon Torgersen forklarer:

«Det er alltid en viss usikkerhet ved bytte av leverandør av ulike tjenester. I forhold til renhold var viktige momenter;

  • Tidspunkt for rengjøring.
  • Pris på tjenesten
  • Oppfølging fra leverandør
  • Hvordan vil ønskede rutiner som resirkulering etc. bli fulgt opp?
  • Mange ulike vaskere å forholde oss til, erfaringsmessig fører mange vaskere til mer problemer i forhold til alarm
  • Miljøbevissthet.

Vi har benyttet Accept servicepartner siden 2010 og har hele tiden vært fornøyde med den innsatsen som har vært utført. Vasking har blitt utført til avtalt tid og vi har i lengre perioder hatt samme vaskeperson. I tillegg til å gjøre en god rengjøringsjobb har Accept også vært konkurransedyktige på pris. Vi har også den senere tiden fått en avtale om at Accept også leverer papir etc.

Av konkrete ting vi er spesielt fornøyde med vil jeg nevne

  • Arbeidet gjennomføres uten at det er til belastning for vårt daglige virke.
  • Det er lite variasjon i forhold til hvem som rengjør lokalene.
  • Accept følger jevnlig opp med besøk og kontroll av vask.
  • Etter inngått avtale om levering av papir etc. trenger vi ikke å bruke tid på dette.

Jeg kan trygt anbefale Accept som renholdspartner!»