Ukategorisert

BioNordika

Publisert den

http://bionordika.no/ Administrerende direktør Haakon Torgersen forklarer: «Det er alltid en viss usikkerhet ved bytte av leverandør av ulike tjenester. I forhold til renhold var viktige momenter; Tidspunkt for rengjøring. Pris på tjenesten Oppfølging fra leverandør Hvordan vil ønskede rutiner som resirkulering etc. bli fulgt opp? Mange ulike vaskere å forholde oss til, erfaringsmessig fører mange […]